Rola gier planszowych w rozwijaniu umiejętności matematycznych u dzieci z dyskalkulią

Rola gier planszowych w rozwijaniu umiejętności matematycznych u dzieci z dyskalkulią

Wprowadzenie:
Dyskalkulia jest specyficznym zaburzeniem uczenia się matematyki, które dotyka około 5-7% populacji dzieci w wieku szkolnym. Dzieci z dyskalkulią mają trudności w rozumieniu i podejmowaniu działań matematycznych, co często prowadzi do frustracji i obniżenia pewności siebie. Jednym z narzędzi, które można wykorzystać w procesie terapii u dzieci z dyskalkulią, są gry planszowe. W artykule przedstawimy dlaczego gry planszowe są skutecznym narzędziem w rozwijaniu umiejętności matematycznych u dzieci z dyskalkulią.

 1. Korelacja między grami planszowymi a umiejętnościami matematycznymi dzieci z dyskalkulią
  Badania naukowe wykazują, że gry planszowe mogą wpływać na rozwój umiejętności matematycznych u dzieci z dyskalkulią. Poprzez stosowanie strategii, obliczeń i logicznych myślenia gry planszowe mogą pomóc w usprawnianiu umiejętności matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie i mnożenie.

 2. Wzmacnianie umiejętności poznawczych
  Gry planszowe angażują dzieci w różne czynności poznawcze, takie jak liczenie, planowanie, koncentracja, pamięć i rozwiązywanie problemów. Poprzez regularne graanie w gry planszowe, dzieci z dyskalkulią mogą ulepszyć swoje umiejętności poznawcze, które są niezbędne do nauki matematyki.

 3. Praktyczne zastosowanie umiejętności matematycznych
  Gry planszowe stanowią praktyczne zastosowanie umiejętności matematycznych, które dzieci uczą się w szkole. Podczas gry, dzieci muszą podejmować decyzje oparte na obliczeniach, przeliczenie punktów i liczyć ruchy. To umożliwia dzieciom z dyskalkulią zobaczyć, jak matematyka jest używana w codziennych sytuacjach.

 4. Wywoływanie pozytywnych emocji i motywacja
  Gry planszowe są zabawne i ekscytujące, co przyciąga dzieci i zachęca ich do udziału. Dla dzieci z dyskalkulią, które często mają negatywne doświadczenia związane z matematyką, gra planszowa może być pozytywnym doświadczeniem, które wywołuje pozytywne emocje i motywację do nauki.

 5. Interakcja społeczna i współpraca
  Gry planszowe są również doskonałym narzędziem do rozwijania umiejętności społecznych i współpracy. Często wymagają współpracy między graczami, komunikacji i negocjacji. Dla dzieci z dyskalkulią, które często mają trudności w interakcji społecznej, gra planszowa może być okazją do nauki tych umiejętności w pozytywnym i kontrolowanym środowisku.

Podsumowanie:
Gry planszowe są skutecznym narzędziem w rozwijaniu umiejętności matematycznych u dzieci z dyskalkulią. Przez korelację z umiejętnościami matematycznymi, wzmacnianie umiejętności poznawczych, praktyczne zastosowanie matematyki, wywoływanie pozytywnych emocji i motywacji oraz rozwijanie umiejętności społecznych i współpracy, gry planszowe mogą pomóc dzieciom z dyskalkulią w pokonywaniu trudności i osiąganiu sukcesów w matematyce.