Najczęstsze objawy autyzmu

Istnieje kilka wczesnych oznak autyzmu, które pomogą rodzicom rozpoznać chorobę wcześniej i zapewnić dziecku lepszą opiekę. Niektóre z tych wczesnych oznak to:

Trudności komunikacyjne.

Jest to pierwszy objaw autyzmu. Wiele dzieci z autyzmem nie reaguje na swoje imię, nie odpowiada na zadane pytanie. Nie będą również reagować na osobę, która mówi.

Umiejętności społeczne

Dziecko z autyzmem nie będzie w stanie zrozumieć pojęcia dzielenia się, również nie będzie dzielić się z innymi zabawkami, książkami i grami.

Brak zainteresowania otoczeniem

Dziecko z autyzmem nie będzie wykazywało zainteresowania wobec otoczenia. Będzie również mniej zainteresowane szkołą, towarzyszami zabaw i przyjaciółmi.

Powtarza ciągle tę samą czynność

Dzieci autystyczne będą powtarzać te same czynności i zachowania raz za razem, na przykład będą powtarzać to samo zdanie raz za razem.

Dlaczego ważne jest, aby rodzice zrozumieli wczesne oznaki autyzmu

Według badań zaobserwowano, że większość dzieci z autyzmem rodzi się w roku 2005. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), w roku 2016 liczba dzieci zdiagnozowanych z autyzmem wynosiła 1 na 68.

Rodzice muszą zrozumieć wczesne objawy autyzmu, aby zidentyfikować chorobę i podjąć niezbędne środki, aby pomóc dziecku.

Wnioski:

Oto najczęstsze oznaki autyzmu. Rodzice muszą je zrozumieć i podjąć niezbędne kroki, aby pomóc swoim dzieciom.